Finansowanie

Firma ORIX Polska S.A. powstała w 1995 r. jako spółka, w której początkowo udziałowcami byli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Grupa ORIX. Z uwagi na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki a także rosnące znaczenie regionalne Polski w strukturach europejskich, firma ORIX Corporation (z siedzibą w Japonii) podjęła decyzję o przejęciu w 100% udziałów w ORIX Polska S.A.
Centrala ORIX Polska S.A. mieści się w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B. Firma zatrudnia 76 osób.
Kapitał zakładowy ORIX Polska S.A. to 37 890 000 złotych, opłacony w pełnej wysokości.
ORIX Polska S.A. poprzez sieć swoich oddziałów i przedstawicielstw działa na terenie całej Polski.
Swoim klientom oferujemy dwa wiodące produkty leasing i pożyczkę.
Dodatkowo posiadamy bardzo atrakcyjną dla naszych klientów ofertę produktów ubezpieczeniowych zapewniających komfort i bezpieczeństwo naszym klientom, odpowiadając na ich zróżnicowane potrzeby.

FINANSOWANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ORIX Polska S.A. umożliwia swoim Klientom finansowanie sprzętu medycznego za pomocą leasingu lub produktu POŻYCZKA w uproszczonej procedurze QUICK MED.
Procedura QUICK MED jest adresowana do nowych i używanych sprzętów medycznych (wiek używanego sprzętu medycznego plus okres leasingu nie może przekroczyć 8 lat).

Procedura finansowania sprzętu medycznego za pomocą leasingu:

 • Leasing finansowy lub operacyjny;
 • Waluta transakcji PLN (leasing finansowy) lub PLN/EURO (leasing operacyjny);
 • Okres finansowania do 60 miesięcy;
 • Opłaty wstępne już od 0%;
 • Oprocentowanie oparte na zmiennej i stałej stopie procentowej;
 • Raty równe, degresywne, sezonowe.
 • Istnieje możliwość zmiany maksymalnej wysokości wykupu w zależności od okresu trwania umowy leasingu lub rozłożenia kwoty wykupu na miesięczne opłaty;


Procedura finansowania sprzętu medycznego za pomocą pożyczki:

 • Faktura wystawiana przez sprzedawcę na Klienta, płatności dokonuje ORIX;
 • Finansowanie do 97% wartości netto urządzeń;
 • Waluta transakcji PLN;
 • Okres finansowania do 48 miesięcy;
 • Oprocentowanie oparte na zmiennej i stałej stopie procentowej;
 • Raty równe, degresywne, sezonowe.